Tuesday, October 03, 2017

Boredom is great for great thinking

I translate the following from Helena Henschen’s (1940-2011) marvelous book "In the shadow of a crime”, 2004

"Sometimes it is necessary to expose yourself to the boredom of loneliness… I welcome the winter power outages.

It is as if the psyche must have silence and time in order to be able to activate and initiate a creation process. I have to get away from everyday life with ever-inbound data that occupies space, a stream of impressions that flows inwards and requires sorting, valuation, and action. It is only when the noise of outer life ceases that a conversion occurs. The power switches direction. From boredom, an opposite outward movement grows.

It seems that boredom and creativity have to do with each other; as well as the listening to nothing.

When the electricity goes out again, a filled kerosene lamp is on the table next to the sofa. I look for the matchbox that I have put next to it, and curl up with a block and a pen in my pocket. I'm prepared; no time is going to be wasted. 

The power outage can last forever, but I do not fall asleep. The brain is on high, the spirits have woken up ..."Below the original text in Swedish 

"Ibland känns det nödvändigt att utsätta sig för ensamhetens tråkighet… jag välkomnar vinterns elavbrott. 

Det är som psyket måste ha tystnad och tid för att kunna aktiveras och sätta igång en skapandeprocess. Jag måste bort från vardagslivet med ständig inkommande data som upptar utrymmet, en ström av intryck som forsar utifrån och in och kräver sortering, värdering och åtgärd. Det är först när slamret från det yttre livet avstannat som de uppstår en konvertering. Strömmen växlar riktning. Ur tråkigheten växer en rörelse från motsatt håll, inifrån och ut. 

Det verkar som om tråkigheten och skapande har med varandra att göra liksom lyssnandet på ingenting."

När elektriciteten bryts igen, står en fylld fotogenlampa på bordet intill soffan. Jag trevar efter tändsticksasken som jag har lagt bredvid den och kryper upp med ett block och en penna i fickan, jag är beredd och ingen tid får förspillas. 

Elavbrottet kan vara hur länge som helst men jag somnar inte. Hjärnan är på högvarv, andarna har vaknat…


"I skuggan av ett brott", 2004 Brombergs

PS. Jag hade turen att veta om denna bok tack vare min Mamma Ingas kära vän Marjorie Cronstedt. Hon sa till mig en gång ”den boken bör du läsa Per”, och i den kopian jag då hittade stod det: “‘Ett litet arv’ från Marjorie. För en lugn stund så småningom. 29/8-06”  Den är nu ett mycket kärt arv till mig.